Dobry sen zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej!

Naukowcy z Uniwersytetu Tongji (Szanghaj) przeprowadzili badanie mające na celu określenie zależności między złą jakością snu a ryzykiem wystąpienia cukrzycy ciążowej u kobiet ciężarnych. W badaniu wzięło udział 4.066 kobiet będących w 16 tygodniu ciąży pojedynczej, bez zdiagnozowanej cukrzycy. U uczestniczek w czasie 24-28 tygodnia ciąży wykonano test doustnego obciążenia glukozą (OGTT), który pozwala na zdiagnozowanie cukrzycy ciążowej. Test rozpoczyna się od pobrania próbki krwi od osoby badanej na czczo, w celu oznaczenia stężenia glukozy we krwi. Następnie, należy wypić 75 g glukozy, rozpuszczonej w 250-300 ml wody i po 120 minutach ponownie pobiera się próbkę krwi, aby oznaczyć w niej stężenie glukozy. 

Kobiety ciężarne na początku ciąży uzupełniły również kwestionariusz, który zawierał pytania o jakość snu, czas trwania snu w nocy oraz w czasie dnia. Bezsenność została zdefiniowana jako trudności w rozpoczęciu lub kontynuowaniu snu lub wczesne wybudzanie się ze snu, bez możliwości jego kontynuowania. Ponowna ocena jakości snu miała miejsce w 24-28 tygodniu ciąży. Na podstawie tych informacji kobiety zostały podzielone na sześć grup, w zależności od długości trwania snu w nocy i jego jakości.

Wyniki testu

Spośród 4.066 uczestniczek badania, u 8,2% została zdiagnozowana cukrzyca ciążowa. Zła jakość snu została odnotowana u 6,4% kobiet w okresie wczesnej ciąży (poniżej 16 tygodnia) i u 6,1% kobiet w 24-28 tygodniu ciąży. Co ciekawe, średnia długość snu w nocy uczestniczek była znacząco niższa we wczesnym okresie ciąży, w porównaniu do późniejszego okresu ciąży. Ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej było wyższe u kobiet, które deklarowały złą jakość snu we wczesnym etapie ciąży. Dodatkowo, zależność ta była silniejsza, u kobiet powyżej 30 roku życia z dodatkowo obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy ciążowej. Wykazano brak zależności między zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy ciążowej a złą jakością snu w czasie 24-28 tygodnia ciąży.

Jak pokazuje badanie, testy przesiewowe w kierunku zaburzeń snu u kobiet ciężarnych i ich skuteczne leczenie może zmniejszać ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej we wczesnym etapie ciąży. Oprócz tego należy pamiętać, aby spać około 8 godzin dziennie, wyciszyć się przed snem i spać w miarę możliwości bez dźwięków telewizora i komputera.

 

Spis piśmiennictwa:

  1. Zhong C., Chen R., Zhou X., Xu S., Li Q., Cui W., Wang W., Li X., Wu J., Liu C., Xiao M., Sun G., Yang X., Hao L., Yang N.: Poor sleep during early pregnancy increases subsequent risk of gestational diabetes mellitus, Sleep Medicine, 2017