Dlaczego warto uczyć dzieci jak się kłócić?

Jak się okazało, umiejętność dyskutowania i bronienia swojego punktu widzenia pozytywnie wpływa na sukcesy w szkole. Takie dane uzyskał brytyjski Fundusz Rozwoju Edukacji (Education Endowment Foundation, EEF) w wyniku przeprowadzonych badań.

Specjaliści EEF przeanalizowali wyniki testów z języka angielskiego (ojczystego), matematyki i nauk przyrodniczych 2500 uczniów. Byli to uczniowie, którzy brali udział w eksperymencie „nauka dialogu”. W ramach tego eksperymentu nauczyciele zadając otwarte pytania, uczyli dziewięcio-  i dziesięcioletnie dzieci jak prowadzić dialog. Na tych zajęciach pokazywano więc w praktyce jak prowadzić debatę w klasie, dyskutować ze sobą, formułować swoje zdanie i wykazywać swoją rację za pomocą trafnych argumentów.

W rezultacie okazało się, że uczniowie uczestniczący w programie „nauka dialogu” mieli więcej sukcesów w szkole. Między innymi dostawali oni wyraźnie lepsze oceny w głównych przedmiotach szkolnych niż dzieci nieuczestniczące w projekcie.

Jak to podsumowują eksperci?

„Zachęcanie dzieci do myślenia i otwartego omawiania tego, czego się uczą jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na polepszenie ich wyników w nauce” – podkreślił dyrektor wykonawczy EEF Kevan Collins.