Czy “przesiadywanie” dzieci na portalach społecznościowych pogarsza ich wyniki w nauce?

 

Uczniowie lubiący siedzieć na czatach, spędzać czas na portalach społecznościowych i używać komunikatorów poświęcają nauce tyle samo czasu, co ich mniej zaangażowani w te internetowe aktywności rówieśnicy.

Skąd więc to całe zamieszanie wokół portali społecznościowych? Rzecz w tym, że poprzednie badania w tym obszarze przynosiły bardzo różne wnioski. Część wyników badań potwierdzała zły wpływ korzystania z internetu na wyniki w szkole. Badania te wykazywały, że im więcej czasu dziecko spędza na takich portalach jak Snapchat, Facebook, Instagram itp., tym ma gorsze oceny. Druga część badań świadczyła o tym, że nie ma takiej zależności. Dowodziła ona, że osiągnięcia szkolne nie pogorszą się przez to, że dziecko przesiaduje w sieci.

Aby podsumować dotychczasowe wyniki i wyciągnąć najbardziej trafne wnioski, naukowcy przeprowadzili meta-analizę danych, otrzymanych w trakcie 59 różnych badań. W badaniach tych wzięło udział łącznie prawie 30 tysięcy dzieci z różnych stron świata. Artykuł z wynikami tej meta-analizy został opublikowany w Educational Psychology Review.

Podsumowując rezultaty tych badań, można stwierdzić, że otrzymano 4 główne wnioski.

  • Po pierwsze, jeśli uczniowie wykorzystują sieci społecznościowe, aby przedyskutować realizowany na lekcjach materiał, to jak można się tego spodziewać ich oceny w szkole się polepszają.
  • Po drugie, jeśli uczniowie zajmują się „lajkowaniem” podczas lekcji lub w trakcie robienia pracy domowej, to rozpraszają się i otrzymują gorsze oceny niż ich rówieśnicy – co też jest zupełnie naturalne.
  • Po trzecie, uczniowie, którzy regularnie siedzą w sieciach społecznościowych, często publikują posty, zdjęcia, czy komentarze, czyli spędzają dużo czasu online, mają rzeczywiście gorsze wyniki w nauce niż dzieci, które nie przepadają tak za internetem. Ale należy tu podkreślić, że ten negatywny efekt jest bardzo niewielki. Poza tym badacze dodają, że nie mogą jednoznacznie określić co jest przyczyną, a co skutkiem takiego stanu rzeczy. Czy spędzanie czasu w internecie powoduje pogorszenie ocen, czy może to słabe wyniki w szkole sprawiają, że uczniowie dłużej przesiadują przed komputerem, czy też z telefonem w ręku. Obie wersje są równie prawdopodobne.
  • No i na koniec, czwarty wniosek jako podsumowanie całej meta-analizy. Rodzice i pedagodzy często posługują się tezą, że sieci społecznościowe odciągają dzieci od nauki. Otóż okazuje się, że nie ma żadnego naukowego potwierdzenia tego popularnego i krzywdzącego argumentu. Jak się okazało, uczniowie lubiący spędzać czas na portalach społecznościowych poświęcają nauce tyle samo czasu, co ich rówieśnicy, którzy nie fascynują się tak komunikacją internetową.

Otrzymane rezultaty dowodzą więc, że nawet jeśli sieci społecznościowe wpływają negatywnie na wyniki w nauce, to jest to wpływ nieznaczny. Jednakowoż abstrahując od wyników badań, należy podkreślić, że rodzice powinni wykazywać zainteresowanie tym, co dokładnie ich dzieci robią w internecie i z kim piszą. Im większą uwagę rodzice poświęcają aktywności online ich dzieci, tym lepsza będzie komunikacja i relacja między nimi – zaznaczył jeden z autorów badania – Markus Appel z Uniwersytetu w Wuerzburgu. Poza tym oczywistym jest, że nawet jeśli przesiadywanie na internecie nie odbywa się kosztem nauki, to na pewno kosztem innych czynności Należy więc zwrócić uwagę, czy nie ma to niepożądanego wpływu na takie aktywności jak np. zabawy na podwórku, czy spędzanie czasu z rodzicami.